Innlogging i barnehageportalen
Her kan du søke om plass i barnehage.

OBS! Du trenger ikke logge inn for å søke barnehage-plass første gang. Gå direkte til menyvalg Barnehage og fyll ut din søknad.


BARNEHAGE
Hovedopptaket gjelder barn som har rett til barnehageplass.

Søknader som kommer inn etter 1.mars, vil ikke bli behandlet før hovedopptaket er ferdig.

Du kan lese mer om barnehageopptaket på Arendal kommune


Søknad om barnehageplass
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage i menyen over.

Svar på tilbud (Pålogging barnehageportalen)

Endre søknad, endre eller si opp eksisterende plass. (Pålogging barnehageportalen)
For å endre en søknad eller følge saksgangen må du være innlogget.
Du må også være innlogget for å endre eller si opp en eksisterende plass.

Overføring til annen barnehage
For å søke om overføring til annen barnehage, må du legge inn ny søknad om plass.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
(Pålogging søknadskjema)

Du finner mer informasjon om priser og betaling på Arendal.kommune.no