Denne siden er ikke i bruk fra 01.01.2018

Denne siden er ikke i bruk.Kommunen har fått nytt barnehagesystem for søknad, endring og oppsigelser av plasser.Fra 18.01.2018 kan du søke, endre eller si opp plass ved å gå til kommunens nettsider - barnehage